Obchodní podmínky

                                                     OBCHODNÍ PODMÍNKY

Internetového obchodu Linie-linie.cz

 Provoz.: Libuše Kobzová
 Ulice:  Svatoborská 496
 Město:  Kyjov
 PSČ:  69701
 www  linie-linie.cz    
Telefon:  +420 603 171 007 IČ: 62814605  
Email: obchod@linie-linie.cz DIČ: CZ6559120128

 

Odpovědný vedoucí:

Libuše Kobzová

Boršovská 3222/66

69701 Kyjov

IČO: 628 14 605

DIČ: CZ6559120128

ŽÚ,Kyjov,Rg.:370603-7251-00,Číslo výpisu:KY/2003/1464/F/L

 

Všechny ceny v tomto internetovém obchodě jsou uvedené v Kč a jsou konečné včetně DPH.

Dopravu objednávky zajišťuje přepravní společnost Česká pošta  v ČR a Slovenská pošta na Slovensku.

Způsob platby: na dobírku, bankovním převodem.

POŠTOVNÉ a doprava: 

ČESKÁ POŠTA   - Balík Do Ruky     110,-              

ČESKÁ POŠTA - Balík Na Poštu      130,-

ČESKÁ POŠTA   - BALÍKOVNA               60,-                                  

ZÁSILKA NA SLOVENSKO                    190,-      (PLATBA PŘEDEM NA ÚČET)

DOBÍRKA                                                     30,-

OSOBNÍ ODBĚR                                          0,-

 PLATBA PŘEDEM NA ÚČET                   0,-

Poštovné ZDARMA při objednávce nad 2000,- Kč 

Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji.

 

A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.skate-street.cz jsou závazné.Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží zákazníkem.

  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky  není registrace zákazníka. Při opakovaném nákupu v našem e-shopu lze registraci využít ke slevám. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 4. Zákazník je povinen vyplnit v objednávkovém formuláři údaje, které jsou vytištěné tučně.Jedná se o tyto údaje:

- e-mail v plném tvaru

-jméno a příjmení

-adresa-ulice, číslo popisné

-město

-PSČ

-stát

-telefonní číslo

 5. Pokud se fakturační adresa liší od doručovací, uveďte i tyto údaje a zboží bude doručeno na doručovací adresu. Pokud doručovací adresu neuvedete, zboží bude zasláno  a doručeno na Vámi uvedenou adresu v objednávkovém formuláři.

6. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.Zásilka obsahuje originál dokladu o koupi, informace o použití a údržbě výrobku.

  8. Veškeré ceny platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

 9. Přijetí a odeslání objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním e-mailem na uvedenou     e-mailovou adresu.

10. Storno objednávky- kupující může stornovat objednávku emailem nebo telefonicky do 5 hodin. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaje kupujícího.

11. Při objednávce platba předem na bankovní účet rezervujeme objednané zboží 3 dny. Pokud nebude platba za objednávku uhrazena do 3 prac. dnů, bude zboží nabídnuto k dalšímu prodeji.

B. Reklamace zboží - práva z vadného plnění

1. Zboží lze reklamovat u provozovatele  e-shopu na adrese: Libuše Kobzová, Svatoborská 496, 69701 Kyjov.

2. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující zboží převzal nemá žádné vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Prodávající neodpovídá za vady výrobku způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením.

3. Práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

4.    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@linie-linie.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

C. Odstoupení od kupní smlouvy /vrácení zboží/

1.Internetová objednávka je smlouvou uzavřenou na dálku. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, informuje prodávajícího buďto telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku. Kompletní nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, zašle zpět na adresu Libuše Kobzová, Svatoborská 496, 69701 Kyjov.  

2.Po obdržení vráceného zboží a dodržení všech výše uvedených podmínek  prodávající  zákazníkovi vrátí zpět všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodáníí  nejpozději do 14-ti dnů - uveďte číslo Vašeho účtu.

 D. Pravilda ochrany osobních údajů

1. Kupující, který je fyzickou osobou, bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ”).

2. Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v níže uvedeném rozsahu.

3. Osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a v žádném případě nebodou osobní údaje kupujícího prodány žádné třetí osobě.

4. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle §11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle §5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi: Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterou má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

5. Kupující je oprávněn požadovat opravu svých osobních údajů, a to e-mailem na e-mailovou adresu obchod@linie-linie.cz. Kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.

6. Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá Prodávající pro provoz svých webových stránek https://www.linie-linie.cz/ tzv. cookies - textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači návštěvníka platformy pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Zakliknutím informace o používání cookies na úvodní stránce webu kupující souhlasí s používáním cookies. Kupující nemusí udělit souhlas s používáním cookies, v takovém případě však prodávající nemůže zaručit plnou funkčnost webové stránky.

 

E. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím (který vůči prodávajícímu vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání – tj. spotřebitel) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj
třída Kapitána Jaroše 1924/5
602 00 Brno

 brno@coi.cz
tel: +420 545 125 911
 duydzx4
 
2. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

 

 

F. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

3. „Podle zákona o evidenci tržeb (č. 112/2016 Sb.,) je prodávající povinen vystavit kupujícímu   fakturu. 

 

Reklamační řád:

Reklamační řád:

1. Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná dnem převzetí zboží.

2. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží.

3. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky.

5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení, použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu.

7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho nesprávného používání, opotřebení, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

10. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu: Libuše Kobzová, Svatoborská 496, 69701 Kyjov

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace